Prowadzona działalność gospodarcza, może przybrać jedną z wielu form. Wydaje się jednak, że coraz częściej wykorzystywaną są spółki komandytowe. Ta osobowość prawna polega na zrzeszeniu dwóch odrębnych kategorii współzałożycieli.

Spółki komandytowe — ich zadanie

spółki komandytowePierwszą kategorią są tak zwani komplementariusze, których głównym zadaniem jest zarządzanie opisywaną spółką w ramach jej stosunków od zewnątrz. Zazwyczaj, tej kategorii wspólników przyznawane jest również aktywne prawo do reprezentowania danej spółki. Zupełnie inne zadania ma druga kategoria wspólników spółki, określanej jako spółki komandytowe we Wrocławiu. Komandytariusze bowiem mają za zadanie przede wszystkim zasilać daną spółkę kapitałowo. Z tego też względu, te osoby nie mają uprawnień, ustawowych ani ze strony zobowiązań prawnych, do prowadzenia spraw danej spółki bądź też do jej reprezentowania. Aby spółka mogła być uznawana jako komandytowa, bardzo ważne jest dostosowanie się do pewnych ściśle określonych zasad i reguł. Pierwszą i chyba najważniejszą jest to, aby w spółce tej istniał co najmniej jeden komplementariusz, oraz jeden komandytariusz. Jednocześnie, nie ma żadnych przeszkód aby w danej spółce istniało kilku zarówno komplementariuszy, jak też i komandytariuszy.

spółka komandytowaTego rodzaju spółka szczególne korzyści może przynieść w pewnych, ściśle określonych sytuacjach. Szczególnie dobrym rozwiązaniem wydaje się być ona w przypadku tych przedsiębiorców, którym zależy na jedynie ulokowaniu kapitału w danej spółce, bez konieczności reprezentowania takiej spółki, czy też brania za nią odpowiedzialności. W takich sytuacjach, wszelka odpowiedzialność za jej działalność biorą na siebie wspólnicy takiego inwestora, mający za zadanie nią zarządzać oraz ją reprezentować. Ogólnie, według kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowa określana jest jako ta, w której za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik, bez żadnych ograniczeń. W przypadku drugiego, wszelka odpowiedzialność jest już znacznie ograniczona. Warto pamiętać również, że spółka komandytowa spełniać musi pewne, ściśle określone zastrzeżenia jeśli chodzi o jej nazwę, która zawierać musi nazwisko co najmniej jednego ze wspólników.

W obecnym czasie coraz większa liczba przedsiębiorców zdecydowanych jest na założenie spółki. Jedną z częściej wybieranych, jest z całą pewnością ta komandytowa. Jest to w szczególności dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy oprócz inwestycji swojego kapitału, nie chcą brać żadnej odpowiedzialność za utworzoną spółkę, oraz którym nie zależy na jej reprezentowaniu.