Od pewnego czasu coraz większa liczba firm ma coraz większy problem z dłużnikami, którzy zalegają z płatnościami z rożne zobowiązania. Proces odzyskiwania należności jest bardzo złożony i składa się z kilku ważnych etapów. Próby odzyskania zaległości w inny sposób, może się skończyć niepowodzeniem. W przypadku problemów z wdrożeniem poszczególnych etapów windykacji długów w życie, warto skorzystać z pomocy firm, które mogą w tym pośredniczyć.

Windykacja długów krok po kroku

Obecnie jest coraz więcej przedsiębiorstw, oraz kancelarii prawnych, które zajmują się takimi zadaniami jak bezproblemowa windykacja długów – warszawa jest miastem, gdzie takie firmy można znaleźć bez problemów. Aby windykacja długów przyniosła szybkie i oczekiwane rezultaty, trzeba ją podzielić na kilka odrębnych etapów, które muszą być realizowane w określonej kolejności. Pierwszym etapem sa działanie prewencyjne, które opierają się na weryfikacji stanu zobowiązań kontrahenta, sprawdzeniu czy występuje on na giełdzie dłużnika, oraz na wykorzystywaniu pieczęci prewencyjnej, na przykład podczas sporządzania dokumentów firmowych. Etap kolejny to zaś działania polubowne, których rezultatem ma być przypomnienie dłużnikowi o zalegających przez niego płatnościach.

finansowa windykacjaPodczas tego etapu, dopuszczalne jest negocjowanie dłużnikiem, na przykład nad formą spłacania długów, oraz nad ewentualnym umorzeniem odsetek. W przypadku nikłych rezultatów takiego postępowania, kolejnym etapem odżywiania należności jest postępowanie sądowe. Pierwszym elementem takiego postępowania jest oczywiście złożenie pozwu o uzyskanie nakazu zapłaty. Oczywiście konieczne może być również uzyskanie klauzuli wykonalności, po uzyskaniu której można przejść od razu do właściwego postępowania egzekucyjnego. Jego celem jest uzyskanie kwoty, która pozwoli spłacić dług, z majątku należącego do dłużnika. Proces egzekucyjny jest oczywiście realizowany przez komornika. W kwestii prawidłowego przebiegu wszystkich etapów procesu egzekucji długi, ważne jest dotrzymanie wszystkich terminów, oraz postępowania zgodnie z zapisami prawa. Dlatego też, warto podczas tego procesu zwrócić się o profesjonalną pomoc, którą świadczą na przykład kancelarie prawne.

Proces egzekucji długów ma szanse na powodzenie tylko wtedy, gdy odpowiednio się do niego przygotuje. Czasem, w celu jego szybkiej realizacji, konieczne może być skorzystanie z profesjonalnej pomocy, w postaci na przykład kancelarii prawnych. Dzięki temu, będzie można mieć pewność, że proces windykacji będzie przebiegał zgodnie z odgórnie ustalonymi zasadami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.infos.org.pl!