Rozstanie, niezależnie od jego przebiegu, to traumatyczne przeżycie nie tylko dla dorosłych, ale również dla ich dzieci. Zazwyczaj opiekę nad nimi przejmuje jedna z osób, natomiast druga zobowiązuje się do odwiedzin oraz łożenia na ich bezpieczny byt. Czym w zasadzie są alimenty i kiedy one przysługują?

Kiedy przyda nam się specjalista od alimentów?

młotek sędziegoCzęsto błędnie przyjmuje się, że świadczenie alimentacyjne przysługuje dziecku od chwili urodzenia do osiągnięcia przez niego pełnoletności. Tylko pierwsza część tego sformułowania jest prawdziwa. Alimenty przysługują dziecku do momentu, w którym będzie mogło się samodzielnie utrzymywać. Warto jednak podkreślić, że w momencie, gdy dziecko podejmie pracę, z której dochody pozwalają na pokrycie standardowych wydatków, lub pomimo zakończenia nauki nie kwapi się, by podjąć się jakiegoś zajęcia, przesłanka obowiązku alimentacyjnego ustaje. Jeśli zaistnieją konkretne przesłanki, wówczas można ubiegać się o obniżenie alimentów. W takim przypadku warto skorzystać z adwokata od alimentów, który pomoże sprawnie poruszać się w meandrach przepisów prawnych. Tu jednak warto zaznaczyć, że to sąd, a nie osoba łożąca decyduje o zakresie obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że tylko jeśli istnieją uzasadnione przesłanki do obniżenia świadczenia (np. konieczność zmiany pracy na mniej zyskowną) można się o takowe ubiegać.

rozwódNiestety, niejednokrotnie bywa tak, że zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od ich płacenia. Wówczas warto zwrócić się z wnioskiem o świadczenie alimentacyjne do Funduszu Alimentacyjnego. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów takie świadczenie przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 18 roku życia lub, w przypadku osób uczących się w szkole wyższej — do 25. roku życia. Wyjątkiem są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym — wówczas otrzymują one alimenty bezterminowo. Z wnioskiem do funduszu można udać się w momencie, jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować zasądzonej należności lub nie udało się wszcząć egzekucji alimentów ze względu na brak kontaktu oraz brak możliwości ustalenia adresu dłużnika, przebywającego np. za granicami naszego kraju.

Postępowanie alimentacyjne niejednokrotnie naraża obydwie strony na wiele nieprzyjemnych momentów, łącznie z przedstawianiem intymnych szczegółów z życia obydwu stron. Dlatego tak ważne jest, aby podczas starania się o alimenty skorzystać z usług specjalistów, zajmujących się na co dzień sprawami z gałęzi prawa rodzinnego. Oszczędzi nam to wielu nerwów i pozwoli zredukować czas postępowania do niezbędnego minimum.