W życiu każdego człowieka pojawiają się jakieś problemy i zazwyczaj rozwiązuje się je samodzielnie, bez ingerencji osób trzecich. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których potrzeba opinii i rady kogoś bardziej kompetentnego, a więc kogoś, kto doskonale wie, jak poradzić sobie w niesprzyjających okolicznościach.

Usługi radcy prawnego – kiedy z nich skorzystać?

Nierzadko zdarza się, że w danej sytuacji potrzebna jest ingerencja radcy prawnego. Radca prawny to wolny zawód zaufania publicznego, a osoba będąca radcą prawnym zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Bardzo często do radcy prawnego można zwrócić się o poradę lub konsultację prawniczą. Radca prawny zajmuje się również tworzeniem opinii prawnych i sporządzaniem projektów aktów prawnych. Może pojawić się również w sądzie i urzędzie jako pełnomocnik lub obrońca. W sytuacjach, w których potrzeba wykazać się wiedzą prawniczą dobrze sprawdzi się więc radca prawny – Tarnów jest miastem, gdzie prężnie działa wielu cenionych mecenasów. Sięgnięcie opinii radcy prawnego jest wskazane, kiedy w danych okolicznościach pojawia się ryzyko wstąpienia na drogę sądową np. w przypadku sprawy rozwodowej lub ustalenia opieki nad dzieckiem, ale również przy kłopotach mieszkaniowych, groźbie eksmisji lub zaciągniętych długach. Należy również zaznaczyć, że z zawodem radcy prawego wiąże się etyka zawodowa i odpowiedzialność dyscyplinarna. Radca prawny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej i unikania konfliktów. Bardzo ważna jest również lojalność wobec klienta. Za każde działanie niezgodne z prawem radca prawny odpowiada dyscyplinarnie.

Żeby zacząć pracę jako radca prawny, należy ukończyć studia magisterskie prawnicze lub temu podobne, jeśli ktoś studiował za granicą. Ważne jest, żeby przyszły radca prawny miał pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być karany. Konieczne jest też podjęcie aplikacji radcowskiej i złożenie egzaminu radcowskiego. Długość wspomnianej aplikacji to trzy lata i kierowana jest ona przez okręgowe izby radców prawnych. W konsekwencji pracę jako radca prawny może zacząć osoba, która zdała egzamin radcowski po złożeniu oficjalnego ślubowania. Radcą prawnym bez konieczności przystępowania do egzaminu może być osoba, która wcześniej zdobyła inny zawód prawniczy.

Konsultacja z radcą prawnym jest konieczna w każdej sytuacji prawnej. U radcy prawnego można zjawić się, gdy występuje problem z prawem cywilnym, rodzinnym lub administracyjnym. Radca prawny działa na rzecz swojego klienta i jest mu całkowicie lojalny. Nie należy przekładać takiej wizyty lub się jej obawiać, ponieważ radcę prawnego obejmuje tajemnica zawodowa, chroniąca sprawy klientów.