Spółki osobowe to podstawowe jednostki posiadające zdolność prawną – przedsiębiorstwa pod własną firmą mogą samodzielnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym, posiadają zdolność sądową oraz procesową.

Zakładanie spółek i umowy

zakładanie spółekSpółki osobowe wyróżnia jednak to, że nie posiadają osobowości prawnej. Jest to więc szczególny rodzaj działalności gospodarczej. Zazwyczaj wspólnicy posiadają całkowitą odpowiedzialność za zobowiązania spółki – chyba że jest to spółka komandytowa, w którym jeden ze wspólników posiada odpowiedzialność jedynie do wysokości sumy komandytowej. Spółki – jawne, akcyjne, ograniczonej odpowiedzialności, partnerskie, jak i wspomniane spółki komandytowe – są zakładane poprzez rejestrację przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zakładanie nowych spółek we Wrocławiu może być przeprowadzone wyjątkowo szybko dzięki wsparciu doświadczonych prawników, którzy podejmują się dopełnienia wszystkich formalności związanych z rejestracją. Zakładanie nowych spółek we Wrocławiu opiera się na sporządzeniu umowy spółki, którą muszą podpisać obaj wspólnicy. W zależności od rodzaju spółki, inna będzie forma i treść umowy, dlatego tak bardzo liczy się tutaj wsparcie osób posiadających niezbędną do tego wiedzę prawną.

zakładanie spółekNa przykład, w przypadku spółki komandytowej, umowa będzie miała formę aktu notarialnego. Pierwszym krokiem przy zakładaniu nowych spółek we Wrocławiu jest dokonanie opłaty sądowej za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłaty za umieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Łącznie będzie nas to kosztować 600 zł. Tylko opłacony wniosek będzie rozpatrywany, dlatego nie należy zapomnieć o tym kroku. Opłata powinna być wykonana na rachunek właściwego oddziału sądu, można jej dokonać także w kasie konkretnego sądu. Umowa w formie tradycyjnej, jak i w postaci aktu notarialnego, powinna być sporządzona przez notariusza. Dlatego też, decydując się na pomoc prawną przy zakładaniu nowych spółek we Wrocławiu, nie musimy martwić się o tego typu formalności. Pamiętajmy jedynie, że, oprócz sporządzenia umowy, należy zadbać także o jej odpisy – dla każdego ze wspólników. W przygotowywanej umowie nie powinno zabraknąć określenia siedziby spółki, wysokości kapitału zakładowego, przedmiotu działalności oraz ilości i wartości udziałów poszczególnych wspólników.

Zakładanie nowych spółek we Wrocławiu obejmuje także przygotowanie oświadczeń o wniesieniu wkładów przez wspólników, listy wspólników oraz dokumentu świadczącego o powołaniu członków spółki i kilku innych dokumentów.